HỘI THẢO CHỈNH NHA TRỰC TUYẾN

ORTHODONTIC ONLINE SEMINAR

HI THO CHNH NHA TRC TUYN

 

** ABC thông báo đến Quý Bác sĩ Hội thảo chỉnh nha trực tuyến FORESTADENT vào ngày 23/04/2021  cùng Dr. Aladin Sabbagh

Lúc 06g00 PM - 9g00 PM( giờ Việt Nam), 13g00 - 16g00 PM ( giờ Đức)

 

Báo Cáo Viên: Dr. Aladin Sabbagh

 

Topic: “Modern Noncompliance Orthodontics / The SARA® Concept”

Chỉnh nha hiện đại không lệ thuộc sự hợp tác/ Quan niệm SARA®.

 

HỘI PHÍ đăng kí tham gia gồm:

+ Hội phí đăng ký nghe tiếng anh trực tuyến và nghe lại: vui lòng liên hệ ABC GROUP.

+ Hội phí đăng ký nghe chuyển ngữ: vui lòng liên hệ ABC GROUP.

 

Trân trọng.

ABC TEAM.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc:

076 7410512 (Mỹ Xuyên)

096 5710829 (Tuấn Linh)

091 6397978 (Hải Thoại)

093 3393628 (Hồng Thắng)

090 9781811 (Ngọc Quỳnh)

Kool line 0962 87 27 38, 0917 61 71 68 (Thanh Lan)

Thiết bị y tế

Hình ảnh hoạt động