Thông tin chi tiết

Mathieu 17cm

175/2

Lượt xem 2807

1.768.000 đ Cho vào giỏ

Kềm Mathieu với đầu Tungsten Cảbide

Dùng để kẹp kẽm, kẹp thun

Sản phẩm khác

806/20

Ống hút nước bọt có màng lọc, đường kính 17.5cm

Mua hàng

808/498

Trephine Premium 10mm; 10,0 mm/ 11,0 mm

Mua hàng

808/496

Trephine Premium 10mm; 9,0 mm/ 10,0 mm

Mua hàng

808/495

Trephine Premium 10mm; 8,5 mm/ 9,5 mm

Mua hàng

808/494

Trephine Premium 10mm; 8,0 mm/ 9,0 mm

Mua hàng

808/493

Trephine Premium 10mm; 7,5 mm/ 8,5 mm

Mua hàng

Thiết bị y tế

Hình ảnh hoạt động