Thông tin chi tiết

Kềm uốn dây Hollow Chop

60060

Lượt xem 1839

3.550.000 đ Cho vào giỏ

60-006 Hollow Chop Plier

Kềm uốn dây Hollow Chop

Kích thước dây đến .022"

 

Sản phẩm khác

63020

Kềm Nance

Mua hàng

62241

Kềm bấm chữ V stop 1mm

Mua hàng

62080

Kềm chỉnh khâu

Mua hàng

62021

Kềm bẻ Quad Helix

Mua hàng

60500

Kềm tháo mắc cài mặt lưỡi

Mua hàng

60200

Kềm tháo mắc cài

Mua hàng

Thiết bị y tế

Hình ảnh hoạt động