Thông tin chi tiết

Kềm cắt xa - P410

60410

Lượt xem 113

3.350.000 đ Cho vào giỏ

Kềm cắt xa - P410

Reversed Ligature Cutter 40 Angle

Sản phẩm khác

63020

Kềm Nance

Mua hàng

62241

Kềm bấm chữ V top 1mm

Mua hàng

62080

Kềm chỉnh khâu

Mua hàng

62021

Kềm bẻ Quad Helix

Mua hàng

60500

Kềm tháo mắc cài mặt lưỡi

Mua hàng

60220

Kềm bấm Hook

Mua hàng

Thiết bị y tế

TIN TỨC MỚI

Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 khuyến mãi lên đến 50%

Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 khuyến mãi lên đến 50%

THÔNG BÁO HOÃN HỘI NGHỊ NGÀY 07-08/03/2020

THÔNG BÁO HOÃN HỘI NGHỊ NGÀY 07-08/03/2020

KHÓA CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI TOÀN DIỆN 2020 - Module 1

KHÓA CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI TOÀN DIỆN 2020 - Module 1

Hình ảnh hoạt động