Thông tin chi tiết

Kềm cắt dây Ligature

60015

Lượt xem 1132

3.550.000 đ Cho vào giỏ

TS-15 Pin & Ligature Cutter

Kềm cắt dây Ligature

kích thước dây đến .016"

TASK SPECIAL

Thiết kế đặc biệt

 

Sản phẩm khác

63020

Kềm Nance

Mua hàng

62241

Kềm bấm chữ V stop 1mm

Mua hàng

62080

Kềm chỉnh khâu

Mua hàng

62021

Kềm bẻ Quad Helix

Mua hàng

60500

Kềm tháo mắc cài mặt lưỡi

Mua hàng

60200

Kềm tháo mắc cài

Mua hàng

Thiết bị y tế

Hình ảnh hoạt động