Thông tin chi tiết

Kềm Bẻ Đuôi max..025

501-0874

Lượt xem 2001

5.550.000 đ Cho vào giỏ

Niti wire bending plier Hammer head max. .025"

Kềm Bẻ Đuôi max..025

Sản phẩm khác

501-0223, 501-0224, 501-0225

Kẹp gắp mắc cài 2D 3mm,4mm,5mm

Mua hàng

501-0874

Kềm bẻ đuôi max..025

Mua hàng

501-0870

Kềm đặt thun tách kẻ

Mua hàng

501-0869

Dụng cụ kẹp thun

Mua hàng

501-0868

Cắn khâu

Mua hàng

501-0867

Dụng cụ đặt mắc cài

Mua hàng

Thiết bị y tế

TIN TỨC MỚI

HỘI THẢO CHỈNH NHA TRỰC TUYẾN

Hội thảo chỉnh nha trực tuyến

KHÓA HỌC CHỈNH NHA TRỰC TUYẾN

Khóa học chỉnh nha trực tuyến

HỘI THẢO CHỈNH NHA TRỰC TUYẾN

Hội thảo chỉnh nha trực tuyến

Hình ảnh hoạt động